Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

 

Το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» σχεδιάστηκε από το 1994, συγκροτήθηκε από το 1996 και λειτουργεί από το 1997 με τη συνεργασία επτά Σχολών του Ε.Μ.Π.

Οι αξίες, η φιλοσοφία του, οι αρχές του, η δομή και η λειτουργία του αποδίδονται στα ενημερωτικά έντυπα και το κείμενο που ακολουθούν.

Αναλυτικά στοιχεία μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στον δικτυακό τόπο:

https://www.survey.ntua.gr/environ/

ΕΝΤΥΠΑ: Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Ενημερωτικό τρίπτυχο

Δείτε εδώ το ενημερωτικό τρίπτυχο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" του Ε.Μ.Π

H φιλοσοφία και οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Ρόκος Δ., Η φιλοσοφία και οι στόχοι του ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη.pdf (261,6 kB)

"Σχεδιασμός και συγκρότηση 1994-1997" και "Δομή, λειτουργία και απολογισμός 1997-2003" του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Δείτε εδώ το κείμενο "Σχεδιασμός και συγκρότηση 1994-1997" και "Δομή, λειτουργία και απολογισμός 1997-2003" του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode