Κτηματολόγιο και Πολιτική της Γης

Κτηματολόγιο και ανάδασμός, πολιτική γης

Δημ. Ρόκος, Κτηματολόγιο και αναδασμός, πολιτική γης.pdf (212,8 kB) Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή, Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού. Κείμενα έρευνας και διδασκαλίας, Εκδόσεις Ν. Μαυρομμάτης και Σια ΕΠΕ, 1979, Αθήνα

Κτηματολόγιο, Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις

Ρόκος, Δ., Κτηματολόγιο, Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις, Εκδόσεις Παρατηρητής, 1979 Αθήνα   Διαβάστε τον πρόλογο εδώ

Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου 26-29 Νοεμβρίου 1984. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Παρατήρητής, Θεσσαλονίκη. Διαβάστε τον πρόλογο εδώ

Κτηματολόγιο και Πολιτική της Γης - Aρθρα

2013-02-08 11:35

Ολοκληρωμένος Αναδασμός

Ολοκληρωμένος Αναδασμός. Διαβάστε εδώ το άρθρο. 14-3-03  
2013-02-04 13:18

Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης

Η πολτική γης της περιόδου 1945-1967 Κοινωνικοπολιτικά αίτια και «αναπτυξιακές» και περιβαλλοντικές προεκβολές. Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της Δεκαετίας του '80 Κριτική Ανάλυση, προοπτικές Κτηματολόγιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 15 Μαρτίου 1989 Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό...
2013-02-03 11:09

Ολοκληρωμένες αποδόσεις

Οι ολοκληρωμένες αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και ως θεμέλιο ιδεολογικής ανάδρασης . Διαβάστε το κείμενο εδώ

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode