ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών τοπικών πολιτισμών ιδρύθηκε το 1993 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Ν. Μαρκάτου και συγκροτήθηκε, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου με την απόφαση της 22ας Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. της 23ης.12.1998.

Συνοπτικά στοιχεία για την ίδρυση, τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις του δίνονται στις σχετικές παρουσιάσεις, στο πληροφοριακό έντυπό και στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Αναλυτική σχετική ενημέρωση μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στον δικτυακό τόπο: www.ntua.gr/MIRC

 

Παρουσίαση ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

2013-12-23 11:25

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αξίες, Αρχές, Συνέργειες και Δράσεις Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών

ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αξίες, Αρχές,...
2013-01-22 12:53

Παρουσίαση ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

Δείτε εδώ την παρουσίαση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π [Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π: Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου], σε μορφή power point.
2013-01-21 11:26

Η διεπιστημονική συμβολή του Ε.Μ.Π στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Ρόκος, Δ., Η διεπιστημονική συμβολή του Ε.Μ.Π στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνίου. Διαβάστε το κείμενο εδώ...
2013-01-15 12:40

Έντυπο ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό έντυπο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π
2013-01-15 11:00

Η συμβολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

Διαβάστε το άρθρο: Ρόκος, Δ. και Μιχαηλίδου, Ε., 2007. Η συμβολή του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, από τα Πρακτικά του 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του...
2013-01-15 10:06

Η δεκαεφτάχρονη συμβολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π

Δ. Ρόκος, 2010. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της "κρίσης". Η δεκαεφτάχρονη συμβολή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών". Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Δείτε φωτογραφίες των εγκαταστάσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π και των δράσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π και του Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" στο Μέτσοβο.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode