Μικρά κείμενα για συζήτηση - εισαγωγη

 

Στη θέση αυτή παρατίθενται μικρά κείμενα και μεγαλύτερα, αποσπάσματα από βιβλία και δημοσιεύσεις καθώς και power points, ως νύξεις και ερεθίσματα για συζήτηση στο πλαίσιο των μαθημάτων του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και σχετικών Διεπιστημονικών Συνεδρίων, Διημερίδων και Ημερίδων.

Ελπίζω και εύχομαι ν’ ανοίξουν την «όρεξη» για δημιουργικές αντιπαραθέσεις, συνθέσεις και ολοκληρώσεις απόψεων, θέσεων, συμβολών και επιχειρημάτων παλιών και νεωτέρων φίλων και συναδέλφων.

Μικρά κείμενα για συζήτηση

2016-03-18 11:43

Υποστηρικτικά κείμενα για συλλογικές και ατομικές εργασίες

Δείτε εδώ υποστηρικτικά κείμενα για τις συλλογικές διεπιστημονικές και τις ατομικές εργασίες σας στο μάθημα "εισαγωγή στις επιστήμες της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος"
2016-03-18 11:41

Στο δρόμο για μια Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

Δείτε εδώ τη διαφάνεια 'Στο δρόμο για μια Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη', Προϋποθέσεις, Συνέργειες και Αλληλεπιδράσεις
2016-03-18 11:37

Γεωπολιτική

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για τη γεωπολιτική
2016-03-18 11:34

Φορείς των πρωτοβουλιών Πολιτική Γης και Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές

Δείτε εδώ το κείμενο για τους φορείς των πρωτοβουλιών Πολιτική Γης και Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές
2016-03-18 11:29

Χωροταξική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού χώρου

Δείτε σημειώσεις  για τη χωροταξική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού χώρου
2016-03-18 11:14

Εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου

Δείτε εδώ τον Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου
2015-03-29 12:58

Ορισμός Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Δείτε τις διαφάνειες για τον ορισμό της Αξιοβιωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης διαφάνεια 1 και διαφάνεια 2
2014-10-20 13:45

Κατάσταση "Αναπτυξιακής" Ισορροπίας και Εναλλακτικά Αναπτυξιακά Σενάρια

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για συζήτηση: Κατάσταση "αναπτυξιακής" ισορροπίας και εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια.
2014-10-20 11:52

Νόμοι 2000-2014 για την Δημοσιονομική Πολιτική

Δείτε εδώ νόμους της περιόδου 2000-2014, για την Δημοσιονομική Πολιτική
2014-10-20 11:48

Νόμοι 2000-2014 για την Αναπτυξιακή Πολιτική

Δείτε εδώ τους νόμους της περιόδου 2000-2014, για την Αναπτυξιακή Πολιτική

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode