Μικρά κείμενα για συζήτηση - εισαγωγη

 

Στη θέση αυτή παρατίθενται μικρά κείμενα και μεγαλύτερα, αποσπάσματα από βιβλία και δημοσιεύσεις καθώς και power points, ως νύξεις και ερεθίσματα για συζήτηση στο πλαίσιο των μαθημάτων του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και σχετικών Διεπιστημονικών Συνεδρίων, Διημερίδων και Ημερίδων.

Ελπίζω και εύχομαι ν’ ανοίξουν την «όρεξη» για δημιουργικές αντιπαραθέσεις, συνθέσεις και ολοκληρώσεις απόψεων, θέσεων, συμβολών και επιχειρημάτων παλιών και νεωτέρων φίλων και συναδέλφων.

Μικρά κείμενα για συζήτηση

2013-01-10 10:08

Συνθήκες ΕΕ

Διαφάνεια για συζήτηση:   Τα θεμέλια της φερόμενης ως ″βιώσιμης″ ή ″αειφόρου″ ανάπτυξης: Συνθήκες ΕΕ  
2012-12-24 11:49

Φυσικό και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον

Ρόκος Δ., Φυσικό και Κοινωνικόοικονομικό Περιβάλλον   Δείτε εδώ τις σημειώσεις
2012-12-24 11:31

Οι αλήθειες πίσω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ρόκος Δ., 2011. Οι αλήθειες πίσω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική Δείτε τις σημειώσεις εδώ
2012-12-24 11:28

Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο+20 (UNCSD ή Rio+20), 20-22 Ιουνίου 2012, με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε»

Ρόκος Δ., Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο+20 (UNCSD ή Rio+20), 20-22 Ιουνίου 2012, με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε» Δείτε εδώ τις δισέλιδες σημειώσεις
2012-12-24 11:12

Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό

Ρόκος, Δ., 2005. Μετρητικές, Ποιοτικές και Θεσμικές Προϋποθέσεις και Υποδομές για ένα αξιόπιστο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode