Τηλεπισκόπηση

2013-02-18 11:20

Μια Ολοκληρωμένη Τηλεπισκοπική Προσέγγιση στην Αττική

Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιλογές και Πρακτικές και η Συμμετοχή τους στα Μεγέθη των Δασικών Πυρκαγιών σε Περιφερειακό Επίπεδο. Μια Ολοκληρωμένη Τηλεπισκοπική Προσέγγιση στην Αττική. (Environment/Fires) Αθήνα, 1994

Τηλεπισκόπηση - Βιβλία

Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση

Ρόκος Δ., Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, Ε.Μ.Π, σελ 185, 1987, Αθήνα  Προλεγόμενα Κεφάλαιο 1, σελ 1-7 Κεφάλαιο 1, σελ 8-44 Κεφάλαιο 1, σελ 44-85 Κεφάλαιο 1, ενότητες 1.13 έως και 1.16 Κεφάλαιο 2 Οι σύγχρονες εξελίξεις της τηλεπισκόπησης και η συμβολή τους στη διεπιστημονική προσέγγιση των...

Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης

Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης. Πρακτικά 1ης συνάντησης εργασίας Ελληνικής ΕΘνικής Επιτροπής Διαστήματος, 26-27 Ιανουαρίου 1995 Επιμελ. Δ.Ρόκος. Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1995, Αθήνα.   Διαβάστε τον Πρόλογο εδώ

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode