ΑΠΟ ΤΗ "ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ" ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2012-09-13 13:13

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ                                                          

 

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, η σύγχρονη θεωρία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης -όπως αυτή πολυδιάστατα διαφορίζεται από τις συνήθεις μερικές, ειδικές θεματικές/κλαδικές προσεγγίσεις, μορφές και θεωρίες της ανάπτυξης- τεκμηριώνεται σε ερευνητικό, επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, τεχνικό/τεχνολογικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στις κάθε φορά συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, όπως αυτές σχετίζονται, αλληλεξαρτώνται και συστηματικά αλληλεπιδρούν στο χώρο και το χρόνο μεταξύ τους και με το ευρύτερο έως και το πλανητικό περιβάλλον τους. Γιατί, μια νέα «καλύτερη» ισορροπία τους και τα σχετικά σχέδια και προγράμματα δεν μπορούν παρά να θεμελιωθούν στην ακριβή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη γνώση της συγκεκριμένης πραγματικότητας και των τάσεων μεταβολών της. Και αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, χωρίς τη βούληση, τις πρωτοβουλίες και τον πρωταγωνιστικό και συνεργιστικό ρόλο των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιοχής και των αποδήμων της, την αξιοποίηση της πολύτιμης αυτόχθονης παραδοσιακής σοφίας και των δεξιοτήτων όσων έζησαν σ’ αυτή και διατήρησαν μέχρι σήμερα τα στοιχεία που συγκροτούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική, τεχνική/τεχνολογική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία της.
Οι βασικές μεθοδολογικές συνιστώσες της θεωρίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, όπως η διεπιστημονικότητα και η ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, απογραφής, χαρτογράφησης, ανάλυσης και συστηματικής παρακολούθησης των στοιχείων, χαρακτηριστικών, εμφανίσεων, φαινομένων και γεγονότων τα οποία συγκροτούν την κάθε φορά αδιάσπαστη ενότητα του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού χώρου, οριοθετούν προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τα τεχνολογικά εργαλεία τα βήματα τεχνικής προσέγγισης και τις βέλτιστες πολιτικές πρακτικές για την επιδίωξή της.
Τέλος αναλύονται οι προοπτικές της εμμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα του διεθνούς παράγοντα στην στηριζόμενη στην ανταγωνιστικότητα μονοδιάστατη οικονομική αντίληψη της «βιώσιμης ανάπτυξης» όπως αυτές διαμορφώνονται και παρουσιάζονται μέσα από τις γραμμές του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2001- 2010).

 

 

Επαφή

Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π

drdrok@central.ntua.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ

210 7722593, 210 7723448

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode