Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2012-09-13 13:03

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ                                          

 

Περίληψη

Με την εργασία αυτή επιχειρείται ν'αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί η σημασία και ο ρόλος της Διεπιστημονικότητας (Interdisciplinarity) στην ολοκληρωμένη (Integrated) προσέγγιση και ανάλυση της "πραγματικότητας", όπως αυτή κάθε φορά εκφράζεται με την αδιάσπαστη ενότητα
των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, των φαινομένων και των γεγονότων τα οποία συγκροτούν,στο χώρο και το χρόνο, την φυσική και την κοινωνικοοικονομική της διάσταση, αλλά και τις πολύπλοκες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις μεταβολής τους δια μέσου του χρόνου.

Στην αρχή αναλύονται οι βασικές έννοιες των (μονο) Επιστημονικών, Πολυεπιστημονικών καιΔιεπιστημονικών Προσεγγίσεων, καθώς και οι πρόσφατα, (στο πλαίσιο μιας επιτεινόμενης σύγχυσης, η οποία συχνά ταυτίζει την Πολυεπιστημονικότητα με την Διεπιστημονικότητα), αναδυόμενες των Transdisciplinary και Crossdisciplinary Προσεγγίσεων και αποδεικνύεται η ουσιαστική υπεροχή της Διεπιστημονικότητας ως της δυναμικότερης, διαλεκτικής και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την προσέγγιση, ανάλυση, διερεύνηση, μελέτη, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων, πολύπλοκων και ολιστικής φύσης προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου και ιδιαίτερα αυτών τα οποία αφορούν στην μαχητική συνύπαρξη και ασταθή ισορροπία των διαδικασιών Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, σχολιάζονται κριτικά αντιλήψεις και πρακτικές "Πολυεπιστημονικών" και "Διεπιστημονικών" Προσεγγίσεων του Συστήματος Γη, Ατμόσφαιρα και Ωκεανοί, σημαντικών επιστημονικών φορέων και εθνικών υπηρεσιών και τέλος διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης αξιόπιστων διεπιστημονικών μεθόδων και πρακτικών στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση της Ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας.

Επαφή

Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π

drdrok@central.ntua.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ

210 7722593, 210 7723448

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode