Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

2012-09-13 12:40

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ                                                              

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, μετά μια συνοπτική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας και του περιεχομένου της "ανάπτυξης" ως αξιολογικού όρου με ουσιαστικότατη την πολιτική και πολιτισμική του διάσταση, και αξιοποιώντας τη μεθοδολογία των Ολοκληρωμένων Αποδόσεων (Ρόκος 1980) εντοπίζονται, αναλύονται και διερευνώνται:

• τα συγκεκριμένα προβλήματα της Ηπείρου, όπως αυτά βιώνονται από τους πραγματικά μονίμους κατοίκους της, αλλά και διασταυρώνονται επιστημονικά και επιβεβαιώνονται και/ή ανακύπτουν μέσα από επιτόπια έρευνα συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και από τις απαντήσεις ερωτηματολογίων σε 379 τυπικά ορεινά Δημοτικά διαμερίσματά της με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

• οι συγκεκριμένες αναπτυξιακές δυνατότητες της Ηπείρου, φυσικές και πολιτισμικές, όπως αυτές κατανοούνται από τους μονίμους κατοίκους και τους αποδήμους τους, αλλά και ανιχνεύονται και επαληθεύονται με αξιοποίηση και των εργαλείων προηγμένων σύγχρονων διεπιστημονικών μεθοδολογιών και τεχνολογιών αιχμής και

• οι πραγματικοί περιορισμοί για την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη, (οι οποίοι εκτείνονται πολύ πέραν των σε πρώτο επίπεδο λογικά και εύκολα διαπιστούμενων και καταγγελλόμενων από περιστασιακές μελέτες και έρευνες επιστημονικών ομάδων αλλά και φορέων), όπως π.χ. η ανυπαρξία Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένου Εθνικού Κτηματολογίου, η έλλειψη συστηματικών και διαρκώς ενημερούμενων, επαρκών, κατάλληλων και αξιόπιστων μετρητικών και ποιοτικών στατιστικών απογραφών, καταγραφών, χαρτογραφήσεων και εκτιμήσεων για τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιμα της Ηπείρου, αλλά και για την τύχη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ή μη εφαρμογής, των συνηθέστατα αντιφατικών, ασυντόνιστων, ατελών, μερικών και αλληλοαναιρούμενων νομοθετικών, διοικητικών, κανονιστικών και οργανωτικοδιοικητικών ρυθμίσεων και πράξεων των εκάστοτε κυβερνήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαφορική και κατά κανόνα ευκαιριακή προώθηση της εκπόνησης μελετών χωρίς χρονοδιάγραμμα, οδηγίες στρατηγικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, χωρίς τεχνικές και/ή ενιαίες τεχνικές και άλλες προδιαγραφές, χωρίς ενιαίους συμβολισμούς και σχεδιασμό εξασφάλισης κατάλληλης ψηφιακής καταγραφής και δυνατότητας αλληλοεπικοινωνίας και ανταλλαγής των στοιχείων, η υστέρηση των εγκρίσεων, των ροών των χρηματοδοτήσεων και της πορείας εφαρμογών τους κ.λπ.).

Ακόμη, επιχειρείται να καλυφθούν διεπιστημονικά και ολιστικά και οι πολυδιάστατες συνέπειες των σημαντικότατων και προοπτικά αυξανόμενων εξωγενών επιδράσεων, συνεπειών και επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης κυριαρχίας των παγκοσμιοποιημένων αγορών στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, το πλανητικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και βάρος σε φτωχές, ακριτικές και γεωλογικά ευάλωτες ορεινές περιφέρειες όπως η Ήπειρος. Τα συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, εμβαθύνουν και προεκτείνουν τις προτάσεις για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σύνταξης ενός αξιόπιστου σχεδίου Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Ηπείρου, όπως αυτές αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά στο 6ο Παγκόσμιο Πανηπειρωτικό Συνέδριο το 1999 στην Ηγουμενίτσα και στο 6ο Συνέδριο με θέμα "Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολική Εποχή " του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2000 στα Χανιά (Ρόκος 2003) και αφορούν στην ανάγκη ριζικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τη φιλοσοφία, το νόημα, την ουσία και το περιεχόμενο της ανάπτυξης, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, αλλά και κυβέρνηση, αντιπολίτευση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και συλλογικές εκφράσεις, ομάδες και πρωτοβουλίες πολιτών, ώστε οι αξίες, οι σκοποί της, οι σχεδιασμοί και τα προγράμματά της να διασφαλίζουν την πορεία και να προετοιμάζουν στην Ήπειρο, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη τους όρους για μια καλύτερη και ειρηνική ζωή. Μια ζωή που δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να υπάρξει όσο κυριαρχεί η μονοκρατορία του κέρδους, η εκμετάλλευση του ανθρώπου και η καταστροφή της φύσης, στο όνομα μιας δήθεν "βίωσιμης και αειφόρου" ανάπτυξης, που τα αρνητικά αποτελέσματά της στα 12 χρόνια της επιδίωξής της είχαν προδιαγραφεί έγκαιρα, πριν την επιβολή της ως κυρίαρχης ιδεολογίας (Ρόκος 1992, 2003) και αποδίδονται συστηματικά και αξιόπιστα στις εκθέσεις του Ο.Η.Ε. για την ανθρώπινη ανάπτυξη (U.N.D.P. 1999, 2000, 2001, 2002) από τη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο το 1992 για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, μέχρι σήμερα.

Ρόκος, Δ., “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήματα, Δυνατότητες και Περιορισμοί”, στο 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004. Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εκδοτικός Οίκος Α.Α Λιβάνη, 2007, Αθήνα σελ. 93-140.

Επαφή

Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π

drdrok@central.ntua.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ

210 7722593, 210 7723448

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode