Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε ΤΟΥ Ε.Μ.Π ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

2012-09-13 12:32

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ                                                              

Περίληψη
Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών ιδρύθηκε το 1993 και συγκροτήθηκε με τη σχετική απόφαση της 22ας Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. της 23ης.12.1998. Σκοπός του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι η διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών καθώς και η ουσιαστική συμβολή και υποβοήθηση του Ε.Μ.Π. με στόχο την πραγματοποίηση ουσιαστικής επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής σύνδεσής του με την γενέτειρα των ιδρυτών του, το Μέτσοβο και γενικότερα την Ήπειρο, και
την αποτελεσματική συμβολή του στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη. Βασικό συμπαραστάτη του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αποτελεί το Κοινωφελές Ίδρυμα
Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, του οποίου η σύσταση και ο οργανισμός εγκρίθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 559 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τ. Β' της 15ης Μαΐου του 2001. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαρκής, συστηματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό/τεχνολογικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η δημιουργική συνεργασία μ’ αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του, δηλαδή την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των
τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.

Στο πλαίσιο της αποστολής τους, το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. υλοποιούν δραστηριότητες οι οποίες αντικειμενικά στοχεύουν και στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η κατασκευή των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο και η λειτουργία του ως αποκεντρωμένου πόλου παιδείας, μόρφωσης και πολιτισμού του Ε.Μ.Π. στην Ήπειρο, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η οργάνωση και διεξαγωγή από το 1995 ανά τριετία σχετικών διεπιστημονικών – διαπανεπιστημιακών συνεδρίων στο Μέτσοβο, η δημοσίευση των πρακτικών τους και η συμβολή στη συγκρότηση της απαραίτητης υποδομής για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. επίσης συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή με τη συγκρότηση και διαρκή ενημέρωση βάσεων δεδομένων και αρχείων με τις δημογραφικές, κοινωνικές κ.λπ. στατιστικές και τις χρήσεις γης στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και με πληροφορίες και ποιοτικά, μετρητικά και τηλεπισκοπικά στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά της ορεινότερης Περιφέρειας της Ελλάδας. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. ακόμη διατηρεί καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων δήμων και κοινοτήτων, τοπικών φορέων και φορέων των αποδήμων Ηπειρωτών, καθώς και άλλων δικτυακών τόπων με αντικείμενο την Ήπειρο.

Στην εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι και τα προγράμματα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. καθώς και οι επιστημονικές, ερευνητικές και πολιτισμικές τους δραστηριότητες οι οποίες φιλοδοξούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Ιδιαίτερο βάρος στην εργασία αυτή δίνεται στην προσπάθεια τεκμηρίωσης και διεκδίκησης πραγματοποίησης της πρότασης για ίδρυση και λειτουργία από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο Σχολής "Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών" στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Το Μέτσοβο, πέρα από τον προφανή συμβολισμό του ως πατρίδας των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου μας, είναι ένας δυναμικός ορεινός Δήμος της Ηπείρου, της ορεινότερης περιφέρειας της Ελλάδος, η οποία μαζί με την Αυστρία είναι οι ορεινότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό αποτελεί την πλέον νομιμοποιημένη, λόγω των συνθηκών της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής του πραγματικότητας, έδρα μιας τέτοιας Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Επαφή

Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π

drdrok@central.ntua.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ

210 7722593, 210 7723448

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode