Μπορούν να υπάρξουν βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές στον αστερισμό της «βιώσιμης» ανάπτυξης; Η θεωρία και η πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

2013-12-23 11:17

Ρόκος Δ., 2013.

Μπορούν να υπάρξουν βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές στον αστερισμό της "Βιώσιμη" ανάπτυξης: Η θεωρία και η πράξη της αξιοβίωτης Ολοκλρωμένης Ανάπτυξης. Διαβάστε το άρθρο εδώ

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode