Νόμος Πλαίσιο 1268/82 Για την Ανώτατη Παιδεία

2012-12-05 11:48

Δ. Ρόκος, Νόμος Πλαίσιο 1268/82 Για την ανώτατη παιδεία. Πριν, κατά και μετά είκοσι έτη , Εναλλακτικές εκδόσεις, 2002, Αθήνα

 

cover.pdf (968,2 kB)

Προλεγόμενα Προλεγόμενα.pdf (155,5 kB)

1η Ενότητα

Η αλλαγή στα Πανεπιστήμια

 

1984,   «Η συμβολή του δημοκρατικού πανεπιστημίου στον προγραμματισμό και την υποδομή της περιφερειακής ανάπτυξης» (1_Η συμβολή του Δημοκρ.Πανεπιστημίου.pdf (132,4 kB)

1984,   «Η ανώτατη τεχνική παιδεία στη δεκαετία του ’80. Οι νέες θεσμικές συνθήκες θεμέλιο για την ουσιαστικοποίηση της συμβολής της στην ανάπτυξη» 2_Η Ανώτατη τεχνική Παιδεία στη δεκαετία του 80.pdf (156,5 kB)

1985,   «Η εμπειρία απ’ την αλλαγή στα πανεπιστήμια. Προβλήματα και προοπτικές» 3_Η εμπειρία απ' την αλλαγή στα Πανεπιστήμια.pdf (282,5 kB)

1990,   «Όψεις των κρατικών πολιτικών για την πανεπιστημιακή παιδεία και έρευνα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.

Κριτική προσέγγιση, τάσεις    και προοπτικές» 4_Οψεις των κρατικών πολιτικών.pdf (181,8 kB)

1991,   «Ο ρόλος του σύγχρονου διεπιστημονικού τεχνικού πανεπιστημίου. Η παιδεία ως θεμελιακής σημασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία» 5_Ο ρόλος του σύγχρονου Δ.Τ.Π..pdf (152,4 kB)

1997,   «Σκέψεις για την παιδεία» .6_Σκέψεις για την παιδεία.pdf (76,2 kB)

1997,   «Το τέλος του πανεπιστημίου (;) ή το πανεπιστήμιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου"» 7_Λευκή Βίβλος.pdf (204,6 kB)

1998,   «Στα χρόνια της "μετα-παιδείας"» 8_Στα χρόνια της μετα-παιδείας.pdf (73,4 kB)

1999,   «Η φύση, η αποστολή και ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου σήμερα» 9_Η Φύση, η Αποστολή και ο Δημόσιος Χαρακτήρας.pdf (207,7 kB)

2η Ενότητα

Από τη θεωρία στην πράξη

 

1983,   «Προβλήματα επιστημονικής έρευνας» 1_ΕΙΕ_new 23-24.5.83.pdf (76,4 kB)

1983,   «Συζήτηση στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Πολυτεχνείου» 2_Συζήτηση στη Σύγκλητο του ΕΜΠ-27.5.83.pdf (148,7 kB)

1983,   «Συζητώντας για την πολιτική και τα προβλήματα παιδείας με τους φορείς της» 3_1ο Πανελλήνιο Εκπ.Συνέδριο 26-29.5.83.pdf (179,6 kB)

1983,   «Η παιδεία ως θεμέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας» 4_Διάλεξη στο ΚΕΠΕ-14.10.83.pdf (198,4 kB)

1992,   «Πανεπιστήμια και κοινωνία σήμερα» 5_Πανεπιστήμια και Κοινωνία σήμερα.pdf (121,5 kB)

1998,   «Για τα ιδιωτικά "πανεπιστήμια"» 6_Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.pdf (66,7 kB)

1999,   «Σκέψεις για τις προϋποθέσεις , το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας δημιουργικής στρατηγικής προοπτικής για το Ε.Μ.Πολυτεχνείο» .7_Σκέψεις για τις προϋποθέσεις.pdf (83,3 kB)

2000,   «Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης κινήματος παιδείας από το Ε.Μ.Π.» 8_Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης.pdf (67,4 kB)

2000,   «Σχέδιο Νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα» 9_Σχέδιο Νόμου για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές.pdf (82,6 kB)

2000,   «Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.» 10_Ενίσχυση Αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.pdf (56 kB)

 

3η Ενότητα

Η θεμελίωση των ιδεών και των στόχων του στην κοινωνική συνείδηση

 

1982,   «Καταργείται η έδρα στις Ανώτατες Σχολές», Έθνος1_ΕΘΝΟΣ 2.2.82.pdf (117,1 kB)

1982,   «Τι σκοπεύετε να κάνετε στα Πανεπιστήμια;», Μεσημβρινή  2_ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 12.2.82.pdf (131 kB)

1982,   «Τι αλλάζει στα Πανεπιστήμια με το Νόμο-Πλαίσιο;», Αυγή 3_Η Αυγή 28.2.82.pdf (60,3 kB)

1982,   «Αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη στη «Θ» του κ.Ρόκου», Θεσσαλονίκη. 4_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Φεβρουάριος 82.pdf (172,4 kB)

1982,   «Ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Για ένα Πανεπιστήμιο δασκάλων και φοιτητών», Εξόρμηση 5_ΕΞΟΡΜΗΣΗ-7.3.82.pdf (76 kB)

1982,   «Τι εγγυήσεις δίνει η κυβέρνηση στους φοιτητές με το Νόμο-Πλαίσιο που ψηφίζεται σύντομα», Έθνος 6_ΕΘΝΟΣ 17.3.82.pdf (82,9 kB)

1982,   «Ο Νόμος-Πλαίσιο συνδετικός κρίκος της προόδου», Νέα 7_ΤΑ ΝΕΑ 17.3.82.pdf (87,3 kB)

1983,   «Η παιδεία θεμέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας», Εξόρμηση της Κυριακής 8_ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-18.10.83.pdf (73,3 kB)

1984,   «Με δημοκρατικά ρούχα ντύνουν την αντίθεσή τους», Ελεύθερος Τύπος 9_ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1.1.84.pdf (54 kB)

1984,   «Πως φτάσαμε στο Νόμο-Πλαίσιο», Ελεύθερος Τύπος 10_ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23.1.84.pdf (111,3 kB)

1984,   «Καινούργιο κατεστημένο καθηγητών με μανδύα προοδευτικό», Ειδήσεις 11_ΕΙΔΗΣΕΙΣ 21.2.84.pdf (89,1 kB)\

1984,   «Το δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και οι φορείς», Νέα 12_TA NEA 3.10.84.pdf (64,7 kB)

1984,    «Σταθερά δημιουργική πορεία», Νέα της Κυριακής 13_ΤΑ ΝΕΑ της Κυριακής 18.11.84.pdf (90 kB)

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode