Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αξίες, Αρχές, Συνέργειες και Δράσεις Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών

2013-12-23 11:25

ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αξίες, Αρχές, Συνέργειες και Δράσεις  Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών Δ.Ρόκος

Διαβάστε εδώ ο πλήρες κείμενο   

Περίληψη

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, το οποίο συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια γόνιμης δράσης, ιδρύθηκε το 1993 με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π ως Ειδική Επιτροπή της, με σκοπό την ανάπτυξη στενής συνεργασίας του με τους τοπικούς φορείς παιδείας, έρευνας και πολιτισμικής ανάπτυξης της Ηπείρου και την ουσιαστική συμβολή του Ε.Μ.Π στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά και ειδικότερα του Μετσόβου, πατρίδας των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Οκτώ χρόνια μετά, το 2001, με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλο 559 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Β’ της 15.5.2001) συστάθηκε ως Ν.Π.Ι.Δ το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π με σκοπό τη διαρκή, συστηματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π στο Μέτσοβο, σε επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό/ τεχνολογικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και την  δημιουργική συνεργασία μ’ αυτό για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Με θεμέλιο της αξίες και τις αρχές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, δηλαδή την ανάγκη διεπιστημονικής και ολοκληρωμένης στο χώρο και το χρόνο σε πολιτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, οικονομικό και κατάλληλο τεχνικό / τεχνολογικό επίπεδο έρευνας, μελέτης και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων και πολύπλοκων θεμάτων και προβλημάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος στο σύγχρονο κόσμο, το ΜΕ.Κ.Δ.Ε και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π, σε σταθερή και δημιουργική συνεργασία με το Δήμο Μετσόβου, την πρώην Νομαρχία Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Ε.Σ.Μετσοβιτών Αθηνών, το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου και ιδιαίτερα με το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Ε.Μ.Π “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” ανέπτυξαν και αναπτύσσουν τις δράσεις τους με την άμισθη και εθελοντική συμβολή πολλών Καθηγητών του Ε.Μ.Π και των επιστημονικών, ερευνητικών και διοικητικών συνεργατών τους, αλλά και πολιτών, συλλογικοτήτων και εκλεγμένων εκπροσώπων του Μετσόβου στα όργανα της Τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά το έργο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π και ιδιαίτερα

  • ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο στις οποίες στεγάζεται από χρόνια και η δεύτερη κατεύθυνση Σπουδών του ΔΠΜΣ του Ε.Μ.Π “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, με αντικείμενο το “Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών” με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές της,
  • τα έξι, από το 1993, Διεπιστημονικά Διαπανεπιστημιακά Συνέδρια του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π στο πλαίσιο του θεσμού των ανά τριετία Συνεδρίων με τίτλο “Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του”.

Το 7ο Συνέδριο με θέμα:

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στη Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Αίτια, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές”,

θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2013 στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π στο Μέτσοβο

  • οι βάσεις δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς της Ηπείρου,
  • το αρχείο κειμένων των επιστημονικών και ερευνητικών συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

καθώς και οι στοχευμένες συλλογικές διεπιστημονικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των περισσοτέρων Νομών της Ελλάδας, αλλά και των Δήμων Μετσόβου, Τζουμέρκων και Κόνιτσας.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode