Τα νέα οικονομικά μοντέλα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017-05-16 13:47

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Τον Φεβρουάριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε συνέδριο µε θέµα «Νέα οικονοµικά µοντέλα και κοινωνική καινοτοµία: µια ευκαιρία για µια καλύτερη Ευρώπη». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα νέα οικονοµικά µοντέλα σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες γνωµοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής τα οποία και παρουσιάζονται εδώ 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode