Από τη "Βιώσιμη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη,. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, 2003, Αθήνα

Ρόκος Δ., Από τη "Βιώσιμη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, 2003, Αθήνα.

Δελτίο τύπου: Δελτίο τύπου.pdf (48 kB)

Οπισθόφυλλο: Κείμενο Οπισθοφύλλου.pdf (29,8 kB)

Περιεχόμενα:

Προλεγόμενα

Θεμελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής ανάπτυξης. Ανέφικτος ο προγραμματισμός χωρίς γνώση των διαθεσίμων πηγών. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Ολοκληρωμένες αποδόσεις. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η αντικειμενικοποίηση σημαντικών λειτουργιών του κράτους. Αρχές, μέθοδοι, μέσα και πρακτικές. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστημονικό μεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγισή της. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Πόλεμος και ειρήνη σήμερα. Συμβολή στη διεπιστημονική ανάλυση των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Όψεις της πολιτικής γης στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Κριτική ανάλυση. Προοπτικές. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Ο ρόλος του σύγχρονου διεπιστημονικού τεχνικού πανεπιστημίου. Διαβάστε το κέιμενο εδώ

Η ορθολογικότητα ως θεμέλιο κι αφετηρία εκσυγχρονισμού και δημοκρατίας στις συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα σήμερα. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Οι σύγχρονες εξελίξεις της τηλεπισκόπησης και η συμβολή τους στη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της ανάπτυξης. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Οι πολίτες του κόσμου για την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Κοινωνία, τεχνολογία και παραγωγή. Σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και αλληλοκαθορισμοί. Πολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια ολιστική προσέγγιση. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις και προϋποθέσεις συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση, παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η συμβολή της τηλεπισκόπησης και των ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών γης και περιβάλλοντος στη μελέτη και παρακολούθηση των πλανητικών μεταβολών (Global Change). Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η πολιτική γης της περιόδου 1945-1967. Κοινωνικοπολιτικά αίτια και «αναπτυξιακές» και περιβαλλοντικές προεκβολές. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Οι ολοκληρωμένες αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και ως θεμέλιο ιδεολογικής ανάδρασης . Διαβάστε το κείμενο εδώ

Εθνική, ευρωπαϊκή ή πλανητική στρατηγική για την παρατήρηση της γης; Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η συμβολή των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων στη διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των φυσικών διαθεσίμων και του περιβάλλοντος. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Επιστήμες και περιβάλλον στα τέλη του αιώνα. Προβλήματα και προοπτικές. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η διεπιστημονικότητα στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση της ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Η φύση, η αποστολή και ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου σήμερα. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Το τέλος του πανεπιστημίου (;) ή το πανεπιστήμιο στην εποχή της «Λευκής Βίβλου». Διαβάστε το κείμενο εδώ

Πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια της κυριαρχίας της αγοράς. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Τεχνολογία, πολιτισμός και αποκέντρωση. Μια απόπειρα ολοκληρωμένης θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους στα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνίας. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Η περίπτωση μιας Ελληνικής περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη. Διαβάστε το κείμενο εδώ

Από τη «βιώσιμη ή αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Διαβάστε το κείμενο εδώ

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode