Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη

Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου 26-29 Νοεμβρίου 1984. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Παρατήρητής, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε τον πρόλογο εδώ

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode