Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης

Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης. Πρακτικά 1ης συνάντησης εργασίας Ελληνικής ΕΘνικής Επιτροπής Διαστήματος, 26-27 Ιανουαρίου 1995 Επιμελ. Δ.Ρόκος. Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1995, Αθήνα.

 

Διαβάστε τον Πρόλογο εδώ

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode