αξιοβιωτη ολοκληρωμενη αναπτυξη

 

Εδώ θα βρείτε επιλεγμένα άρθρα σχετικά με την θεωρία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης καθώς και σχετικά βιβλία του Δ.Ρ. ή εκδόσεις τις οποίες έχει επιμεληθεί.

Ως Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη έχει οριστεί, τεκμηριωθεί διεπιστημονικά και θεωρείται η «η ταυτόχρονα στον χώρο και στον χρόνο οικονομική,  κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και κατάλληλη τεχνική / τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, μέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά, ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης, "επενδυτής" ή εκμεταλλευτής του». Αξιοβίωτη είναι εκείνη η μορφή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης «για την οποία αξίζει κανείς να ζει, να προσπαθεί και να παλεύει», ώστε να εξασφαλίζεται για κάθε άνθρωπο όπου γης ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και κοινωνικής τάξης (Ρόκος, 2003).

Η έννοια και το περιεχόμενο της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης έχει προκύψει μέσα από την επιστημονική διερεύνηση και κριτική της "αειφόρου" (ή "βιώσιμης") ανάπτυξης, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.

Ως πράξη, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αποτελεί υπόθεση κάθε υπεύθυνου και συνειδητού επιστήμονα, εργαζόμενου, δημιουργού και πολίτη και των συλλογικοτήτων τους και οφείλει να εκφράζεται ταυτόχρονα στο χώρο και το χρόνο σε πολιτισμικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνικό/τεχνολογικό επίπεδο με τις πρωτοβουλίες, τα ενεργήματα και τις δράσεις τους που θα σέβονται την ουσία του ανθρώπου ως ηθικού προσώπου, της ζωής ως θείου δώρου και της φύσης ως της πολυτιμότερης αλλά εύθραυστης κοινής μας περιουσίας.

 

Περισσότερα για τον ορισμό της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης: εδώ

Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη- Άρθρα

2012-12-13 12:11

Η διαλεκτική σχέση της Ανάπτυξης με το Περιβάλλον. Η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων στερεοτύπων

Ρόκος, Δ., Η διαλεκτική σχέση της Ανάπτυξης με το Περιβάλλον. Η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων στερεοτύπων, Ημερίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. « Χωρική Ανάπτυξη και Χωρικές Πολιτικές», Αθήνα 22/3/2010.   Διαβάστε το άρθρο    εδώ  
2012-12-13 12:06

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της "κρίσης"

Ρόκος, Δ., 2010. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στα χρόνια της "κρίσης", 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010   Διαβάστε το...
2012-12-13 12:04

Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον

Γεροντέλη, Α., Δολόγλου, Α., Δοντά, Α., Γιαννακοπούλου, Στ., Γαλανού, Ε. και Ρόκος, Δ., Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό...
2012-12-13 12:00

Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου...
2012-12-13 11:57

Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

Ρόκος, Δ., «Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & Οικολογικής Δόμησης, Σέρρες, 11-13 Δεκεμβρίου 2009.   Διαβάστε το άρθρο εδώ
2012-12-13 11:27

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη

Ρόκος Δ.,  “Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη”, Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", HELECO ’05, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 3-6 Φεβρουαρίου 2005, Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα.   Διαβάστε το άρθρο εδώ
2012-12-13 11:26

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίου HELECO 2005

Απόσπασμα από τα πρακτικά του συνεδρίου HELECO 2005 (5η Διεθνής Έκθεση και συνέδριο για τη τεχνολογία περιβάλλοντος). Στρογγυλό Τραπέζι 5. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη- Διαλεκτικές Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις" 4.2.2005.
2012-12-13 11:22

Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη

Ρόκος, Δ., «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη». Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο,...
2012-12-13 11:13

Πολιτική Γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους Τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασοπονίας

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., “Πολιτική Γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους Τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασοπονίας”, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο –...
2012-12-13 11:07

"Βιώσιμη" και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας και του Κόσμου

Παπαδημάτου, Α. και Ρόκος, Δ., “«Βιώσιμη» και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας και του Κόσμου”, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου...

Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη - ΒΙΒΛΙΑ

Παιδεία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Δημητρης Ρόκος, Εκδόσεις Κουκκίδα

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα, τον πρόλογο και την ειαγωγή του βιβλίου. Από τα μέσα του 1985 κυρίως και μετά, η οικονομία, (με τη μορφή που της φιλοτέχνησε η ασυδοσία των αγορών του νεοφιλελεύθερου μετακαπιταλισμού), δυνάστευσε και δυναστεύει καταστροφικά την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την...

Από τη "Βιώσιμη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη,. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, 2003, Αθήνα

Ρόκος Δ., Από τη "Βιώσιμη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, 2003, Αθήνα. Δελτίο τύπου: Δελτίο τύπου.pdf (48 kB) Οπισθόφυλλο: Κείμενο Οπισθοφύλλου.pdf (29,8 kB) Περιεχόμενα: Προλεγόμενα Θεμελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής ανάπτυξης. Ανέφικτος ο...

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές σχέσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές σχέσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Συλλογικός τόμος. Εισαγωνή-επιμέλεια Δ. Ρόκος. Εναλλακτικές εκδόσεις, 2005, Αθήνα.   Περιεχόμενα: back_cover.jpg (197,8 kB) Άλλα σχετικά βιβλία: sxetika_biblia.jpg (418,7 kB)

Νέα

2012-09-07 08:40

Σημείωση επισκεπτών

Aφήστε τους επισκέπτες σας να μαθαίνουν νέα και να γνωρίζουν γεγονότα στην ιστοσελίδα σας, όσο το δυνατό συχνότερα. Θα χρειαστεί να να ενημερώνετε την ιστοσελίδα σας έτσι ώστε οι επισκέπτες σας να επισκέπτονται τις σελίδες σας τακτικά, Μπορείτε να χρησιμοποείτε τις τροφοδοτήσεις RSS ώστε να...
2012-09-07 08:39

Εκκίνηση ιστοσελίδας

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα. Πείτε στους επισκέπτες σας για ποιο λόγο έχετε ξεκινήσει μια νέα παρουσίαση και με ποιο τρόπο τους ωφελεί. Αναφέρετε τους στόχους σας και τα πλεονεκτήματα του project σας. Προσπαθήστε εν συντομία να δώσετε στους επισκέπτες σας κίνητρα, ώστε να επανέλθουν...

Μικρά κείμενα για συζήτηση

2017-05-16 13:47

Τα νέα οικονομικά μοντέλα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. Τον Φεβρουάριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε συνέδριο µε θέµα «Νέα οικονοµικά µοντέλα και κοινωνική καινοτοµία: µια ευκαιρία...
2017-02-16 12:55

Ολοκληρωμένες Αποδόσεις

Δείτε εδώ την διαφάνεια του Δ.Ρ για τις ολοκληρωμένες αποδόσεις της ολικής πραγματικής "πραγματικότητας" για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
2016-03-29 13:21

Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για τη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο+20 (UNCSD ή Rio+20), 20-22 Ιουνίου 2012, με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε» (The future we want)
2016-03-29 13:11

Φυσικά διαθέσιμα και συστήματα κοινωνικής οργάνωσης

Δείτε εδώ την διαφάνεια για τα φυσικά διαθέσιμα και τα συστήματα κοινωνικής οργάνωσης
2016-03-29 13:07

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη

Δείτε εδώ το απόσπασμα της ομιλίας του Δ. Ρόκου "Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη", στην HELECO 2005, στις 3-6 Φεβρουαρίου 2005, Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα.
2016-03-29 13:02

Τα 7 βήματα της μεθοδολογίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Δείτε εδώ το απόσπασμα από την εισήγηση του Δ. Ρόκου στο 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο: "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου.Προβλήματα, δυνατότητες και Περιορισμοί" με τα 7 βήματα της μεθοδολογίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης...
2016-03-29 12:50

Παραδείγματα Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης

Δείτε  εδώ  παραδείγματα εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης (της συνεργ. Αγγελικής Γεροντέλη)
2016-03-29 12:17

Κείμενα και διαφάνειες για συζήτηση για την τηλεπισκόπηση

Κείμενα / διαφάνειες για συζήτηση για τηλεπισκόπηση Τηλεπισκοπική μεθοδολογία. Οργανική σύνθεση αισθητού με λογικό Τηλεπισκόπηση, μέθοδοι και τεχνικές Μεθοδολογία και τεχνικές διερεύνησης φυσικών διαθεσίμων Μεθοδολογία διερεύνησης φυσικών διαθεσίμων. Από τη στρατηγική της, στη διαμόρφωση της...
2016-03-18 12:39

Δείγμα εξώφυλλου και οδηγίες για βιβλιογραφία των εργασιών του ΔΠΜΣ

Δείτε εδώ το δείγμα εξωφύλλου και εδώ τις οδηγίες για τις βιβλιογραφικές αναφορές για τις εργασίες του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
2016-03-18 12:36

Κατάσταση "αναπτυξιακής" ισορροπίας και εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για την κατάσταση "αναπτυξιακής" ισορροπίας και εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode