Μικρά κείμενα για συζήτηση - εισαγωγη

 

Στη θέση αυτή παρατίθενται μικρά κείμενα και μεγαλύτερα, αποσπάσματα από βιβλία και δημοσιεύσεις καθώς και power points, ως νύξεις και ερεθίσματα για συζήτηση στο πλαίσιο των μαθημάτων του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και σχετικών Διεπιστημονικών Συνεδρίων, Διημερίδων και Ημερίδων.

Ελπίζω και εύχομαι ν’ ανοίξουν την «όρεξη» για δημιουργικές αντιπαραθέσεις, συνθέσεις και ολοκληρώσεις απόψεων, θέσεων, συμβολών και επιχειρημάτων παλιών και νεωτέρων φίλων και συναδέλφων.

Μικρά κείμενα για συζήτηση

2017-05-16 13:47

Τα νέα οικονομικά μοντέλα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. Τον Φεβρουάριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε συνέδριο µε θέµα «Νέα οικονοµικά µοντέλα και κοινωνική καινοτοµία: µια ευκαιρία...
2017-02-16 12:55

Ολοκληρωμένες Αποδόσεις

Δείτε εδώ την διαφάνεια του Δ.Ρ για τις ολοκληρωμένες αποδόσεις της ολικής πραγματικής "πραγματικότητας" για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
2016-03-29 13:21

Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για τη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο+20 (UNCSD ή Rio+20), 20-22 Ιουνίου 2012, με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε» (The future we want)
2016-03-29 13:11

Φυσικά διαθέσιμα και συστήματα κοινωνικής οργάνωσης

Δείτε εδώ την διαφάνεια για τα φυσικά διαθέσιμα και τα συστήματα κοινωνικής οργάνωσης
2016-03-29 13:07

Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη

Δείτε εδώ το απόσπασμα της ομιλίας του Δ. Ρόκου "Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη", στην HELECO 2005, στις 3-6 Φεβρουαρίου 2005, Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, Αθήνα.
2016-03-29 13:02

Τα 7 βήματα της μεθοδολογίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Δείτε εδώ το απόσπασμα από την εισήγηση του Δ. Ρόκου στο 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο: "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου.Προβλήματα, δυνατότητες και Περιορισμοί" με τα 7 βήματα της μεθοδολογίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης...
2016-03-29 12:50

Παραδείγματα Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης

Δείτε  εδώ  παραδείγματα εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης (της συνεργ. Αγγελικής Γεροντέλη)
2016-03-29 12:17

Κείμενα και διαφάνειες για συζήτηση για την τηλεπισκόπηση

Κείμενα / διαφάνειες για συζήτηση για τηλεπισκόπηση Τηλεπισκοπική μεθοδολογία. Οργανική σύνθεση αισθητού με λογικό Τηλεπισκόπηση, μέθοδοι και τεχνικές Μεθοδολογία και τεχνικές διερεύνησης φυσικών διαθεσίμων Μεθοδολογία διερεύνησης φυσικών διαθεσίμων. Από τη στρατηγική της, στη διαμόρφωση της...
2016-03-18 12:39

Δείγμα εξώφυλλου και οδηγίες για βιβλιογραφία των εργασιών του ΔΠΜΣ

Δείτε εδώ το δείγμα εξωφύλλου και εδώ τις οδηγίες για τις βιβλιογραφικές αναφορές για τις εργασίες του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
2016-03-18 12:36

Κατάσταση "αναπτυξιακής" ισορροπίας και εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια

Δείτε εδώ τη διαφάνεια για την κατάσταση "αναπτυξιακής" ισορροπίας και εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode